contact home
beschrijving links
foto's tarieven
voorwaarden kalender

Chalet Eikenblad

 


Chalet “Eikenblad"

Huurcontract


1. Onderwerp

De verhuurder geeft in huur aan de huurder een chalet, gelegen, Chemin Des Sapins 11 te 6940 Barvaux, België.

De chalet is geschikt voor maximaal 8 personen.

Beschrijving van de verhuurde gedeeltes van de woning:

 • Kelder/garage : Deze ruimte wordt niet als garage gebruikt, maar doet meer dienst als speelruimte en is voorzien van een pingpong tafel, voetbaltafel en dart spel.
 • Benedenverdieping : Woonkamer met eetgedeelte en aanpalend buitenterras. Volledig ingerichte keuken. 1 slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, badkamer met douche, wastafel en ingebouwde sauna, aparte wc, trap.
 • 1ste verdieping : Mezannine, 3 slaapkamers, 2 met een dubbel bed en 1 met 2 eenpersoonsbedden, badkamer met douche, wastafel en wc

(zie gedetailleerde inventaris ter plaatse)

2. Aanvaarding goede staat

 • De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid conform zowel de Koninklijke als de lokale wetten en besluiten die van toepassing zijn.

3. Bestemming en gebruik

 • Het goed is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoensverhuring. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofdverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.
 • Het vakantiehuis heeft 8 slaapplaatsen en voorzieningen voor maximaal 8 personen. Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen tenzij er een schriftelijke overeenkomst en aanpassing van de verhuurprijs overeengekomen wordt.
 • Staat van het goed : Het verhuurde goed wordt voor ingebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden (opgeruimd).
 • Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat u zelf voor vertrek zonodig alles op zijn plaats terugzet, de afwas gedaan is en alle gebruikte huishoudelijke apparatuur en het sanitair is schoongemaakt en u de bedden achterlaat zoals u ze gevonden heeft. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

4. Overdracht en onderverhuur

 • Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.

5. Betaling en voorwaarden

 • De huurprijs staat vermeld op de pagina "tarieven".
 • Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 30% van de huurprijs betaald te worden. Het restant van de huurprijs dient minstens 6 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.
 • De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is.
 • Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier schriftelijk van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 30% geldt dan als annuleringskost.
 • Indien de huurovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs worden voldaan.
 • De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.

6. Verbruik en kosten

 • De kosten van water,gas, elektriciteit en poetsdienst zijn niet in de huurprijs inbegrepen. Deze kosten worden op het einde van de huurperiode aangerekend. Hiertoe worden volgende tarieven gebruikt:
  Gas: 9,8 €/m³ Water: 5,53 €/m³ elektriciteit nacht: 0,80 €/kwh elektriciteit dag: 0,85€/kwh.Indien gewenst, hout €15 per verblijf.
  Verplichte eindschoonmaak: €70
 • Bed- en keukenlinnen is niet voorzien in de huurprijs alsmede de eindschoonmaak.
 • Te voorzien bedlinnen is: onderlaken, kussensloop en dekbedovertrek
 • Afmeting onderlakens eenpersoonsbed: 90cm x 200cm.
 • Afmeting onderlakens tweepersoonsbed: 160cm x 200cm
 • Afmeting dekbedovertrek eenpersoons : 120cm x 200cm
 • Afmeting dekbedovertrek tweepersoons :220cm x 240cm
 • In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder extra bedlinnen. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.
 • De huurder verbindt er zich toe het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid.

7. Afvalverwerking

 • De huurder verbindt er zich toe om zijn afval correct te sorteren volgens de beschreven procedure.
  De gemeente Durbuy legt hoge boetes op wanneer huisvuil niet correct gesorteerd wordt.
  Wij dienen dus eveneens zeer streng op te treden op dit vlak
 • Te volgen procedure:
 • Prullen- afvalbakken legen
 • Alle afval op een correcte manier in de DUO bak/container smijten:
  Alleen GFT (Groente, Fruit & Tuin) afval in het groene deel van container.
  Ander huisvuil in plastic zakken (GEEN lege flessen/potten van glas) in grijze gedeelte deponeren.
  Gemeente deelt hoge boetes uit bij constatering van glaswerk in de container
 • Glas naar glascontainer brengen. Lege flessen/potten dienen uitgespoeld naar de glascontainer bij station van Barvaux of bij de GB super gedeponeerd te worden.
 • Er is geen ophaling voorzien voor pmd. Deze moet men zelf wegbrengen naar het containerpark of meenemen. Er zijn 2 containerparken in de omgeving, de eerste is langs de weg als u terugrijdt richting Hotton op de rechterkant en de tweede ligt even voorbij Barvaux , zo’n 2 km verder rijden als je de brug over de Ourthe passeert.

OPGELET: Blijft dit glaswerk of pmd achter bij uw vertrek of wordt dit in de DUO bak/container gevonden, dan zijn wij genoodzaakt € 15,00 van de waarborg in mindering te brengen.

 • Eventueel karton uitvouwen en eveneens in het grijze gedeelte van de DUO bak/container doen.
 • Deze DUO bak/container aan de straat zetten (vuilnisophaal is op dinsdagochtend). Na ledigen, kan u deze gerust weer binnen het domein plaatsen.

8. Huurwaarborg

 • Om een goede afloop van het huurcontract te verzekeren, betaalt de huurder een huurwaarborg ten bedrage van €350,00 aan de verhuurder, alvorens hij het goed in gebruik mag nemen.
 • De huurwaarborg wordt tenminste 6 weken voor de ingang van het contract gestort op de bankrekening van de verhuurder, maar wij raden aan deze gezamelijk met de huurprijs te storten.
 • De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig aantoonbaar betaald is. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur
 • Wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord zijn kan na de huurperiode deze waarborg aangewend worden om de verbruikskosten en eventuele tekortkomingen te verrekenen.
 • Wanneer geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg (eventueel verminderd met de alle verbruikskosten) binnen de 2 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder. Eventuele bankkosten hieraan verbonden (let wel: bij correct gebruik van de IBAN gegevens is een bankoverschrijving binnen de EU gratis) zijn ten laste van de huurder.

9. Aansprakelijkheid huurder

 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden.
 • Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. De eigenaar mag in dat geval de huurder weigeren.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder wordt vastgesteld.
 • Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.
 • Bij verlies van sleutel zal een bedrag van €25 aangerekend worden.
 • In de garage bevinden zich de nutsvoorzieningen(elektriciteitskast, water,verwarming). Er wordt gevraagd om de instellingen van deze toestellen niet te wijzigen, anders moet er beroep gedaan worden op een van de installateurs wat kosten met zich meebrengt die ten laste van de huurder zullen vallen. Bij storing van één van de toestellen, altijd eerst contact op nemen met de eigenaars, die onmiddellijk het nodige zullen ondernemen.

10. Bezoek van de verhuurder

Het is de verhuurder toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichting uitgevoerd worden. Dit recht moet rekening houden met het privé leven van de huurder en met mate uitgevoerd.

11. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak

 • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.
 • De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak. Bij diefstal zonder sporen van inbraak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

12. Allerlei

 • Eventuele drukfouten in dit contract, onze webstek of andere formulieren en documenten, zijn onder voorbehoud.
 • De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.
 • De afzonderlijke huurinstructies maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Gelieve alle bepalingen strikt te volgen.
 • De huurder verklaart een kopie te hebben ontvangen van deze huurovereenkomst en zal een ondertekend exemplaar terug bezorgen aan de verhuurder te laatste 8 dagen na ontvangst van deze overeenkomst. Door via deze website te boeken verklaart de huurder zich eveneens akkoord met deze huurvoorwaarden en moet er geen ondertekend exemplaar worden verstuurd. Tevens bevestigt de huurder dat hij/zij al deze richtlijnen zal respecteren en dat hij/zij het verhuurde huis en zijn inhoud in alle situaties zal behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid. Indien er inbreuken vastgesteld worden of er wordt overlast veroorzaakt voor de buren, behoudt de verhuurder zich het recht om het contract met onmiddellijke ingang te verbreken. In deze situatie zal het resterend bedrag van de huur niet teruggevorderd kunnen worden door de huurder en zal de waarborg als schadevergoeding worden geïnd.

13.Annulering

De huurder mag op elk ogenblik het contract opzeggen, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding die als volgt wordt bepaald:

 • Tot 60 dagen voor de aankomst: 30% van de huurprijs
 • Tussen 60 dagen en 30 dagen voor de aankomst: 50% van de huurprijs.
 • Tussen 30 dagen en 14 dagen voor de aankomst: 80% van de huurprijs.
 • Binnen de 15 dagen voor aankomst: 100% van de huurprijs.

14 Overmacht

 • Wordt het huren of de voortzetting ervan verhinderd door overmacht (milieu- of natuurrampen, maatregelen van de overheid, enz.), onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden, dan zal de eigenaar aan de huurder het betaalde bedrag of het overeenstemmende deel terugbetalen , zonder recht op schadevergoeding.

15 huisdieren

 • Huisdieren zijn niet toegelaten.

16 roken

 • Het is verboden te roken in de woning

17 veiligheid

 • Rookmelders zijn aanwezig.
 • Het is verboden te barbecueën op het terras.
 • Het is verboden te roken binnen in de chalet.
 • De houtkachel mag enkel gebruikt worden als men aanwezig is in de woning.
 • In de kachel mag er enkel brandhout verbrand worden. (geen afval zoals plastiek,etensresten en dergelijke)

18 aankomst en vertrek

 • De huurder mag de chalet pas betreden om 16u en dient hem te verlaten om 10u. Dit, om een adequate opkuis en schoonmaak van de chalet voor de volgende huurder te garanderen.
 • Huurders die de sleutels zelf ophalen brengen deze zo vlug als mogelijk terug na de huurperiode. Huurders die de sleutels opgestuurd kregen, sturen deze zo vlug als mogelijk terug na de huurperiode.

19 opname tellers

 • Bij aankomst en vertrek worden de meterstanden (gas, elektriciteit en water) correct en in eerlijkheid genoteerd op het daarvoor voorziene documentje. Het bedrag van het verbruik zal nadien aangerekend worden of in mindering gebracht worden van de huurwaarborg.